Інформація про виплату дивідентів

 21.06.2018 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2013 , 2017 роки.
The site was developed by the "White Wind"